За нас

ОГНОКОМЕРЦ ДООЕЛ Скопје се занимава со изработка на секаков вид електрични цевни, патрон, керамички, спирални и друг вид на грејачи. ОГНОКОМЕРЦ ДООЕЛ Скопје изработува електрични грејачи по порачка, мостра или цртеж за домаќинства, хемиска, текстилна, прехранбена, месна, гумарска индустрија и секаде каде што е потребно за загревање на течности и друг вид на материјали. Нашата професионалност сама по себе говори за докажаниот квалитет на производите што се изработуваат од некорозивен челик.

Цевни грејачи

Патрон грејачи

Керамички грејачи

Спирали грејачи

Сервис и поправка

Температурни сонди и регулатори

Контакт

Огнокомерц Дооел Скопје